อยากบอกว่าขอบคุณ

posted on 14 Apr 2012 02:43 by jitkasame in Recommend

     

               การปฎิบัติธรรม ” ค่ายพุทธบุตร ” ในครั้งนี้สอนให้เด็กๆได้ประพฤติดีประพฤติชอบ ซึ่งเป็นการอบรมบ่มเพาะเด็กให้ไม่ลืมบุญคุณของบิดามารดา ในการอบรมครั้งนี้ได้ยินดีให้ผู้ปกครองมาร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายสารสายใยระหว่างพ่อแม่ลูกได้เป็นอย่างดี และผู้ปกครองของเด็กสามารถนอนค้างคืนกับลูกได้รวมถึงตัวของดิฉันเองก็ต้องนอนค้างคืนด้วยถือเป็นโอกาสดีได้อบรมพร้อมกับเด็ก ๆ ฉันมองว่าเป็นค่ายที่ปลูกฝังให้เด็กมีคาวมคิดดี ทำดี และก็พูดดี สร้างความอดทนโดยต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ของทุกวันในระยะเวลาที่อบรมนี้เป็นเวลา 2  คืน 3  วัน ตื่นมาทำวัดเช้าสวดมนต์ ฝึกสมาธิและที่สำคัญต้องมีความตรงต่อเวลา การแต่งกายต้องเรียบร้อย ต้องใส่ชุดสีขาว เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความเป็นผู้นำทางความคิดที่ไม่มีกรอบว่าผิดหรือถูกให้กับตัวเด็กเอง เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอันใกล้ของพวกเขา ค่ายพุทธบุตรนี้ไม่ได้เคร่งครัดแต่เปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นตัวของตัวเองที่สุด สนุกสนานเฮฮาซะมากกว่าที่จะซีเรียสมองภาพรวม ๆ เด็กทุกคนตั้งใจและมีความสุขที่ได้ปฎิบัติสิ่งดีให้กับตัวเอง สังเกตได้จากรอยยิ้มของพวกเขาหลาย ๆ  คนว่ามีความสุขออกมาจากใจ คาวมสุขสร้างได้ถ้าหมั่นฝึกฝนจิตให้แจ่มใสและอย่าลืมว่าตัวเราเท่านั้นต้องเป็นตัวเราให้มากที่สุด ”  

 

เบื้องหลังการทำงาน  “ อยากบอกว่าขอบคุณ ” 

           เบื้องหลังการทำงาน ปัญหาที่พบในคอลัมน์นี้ตรงกับวันที่ 13-15 มกราคม 2555 เวลา 05.00-07.35นาทีและ08.35-11.35นาฬิกา มียุงกัด ง่วงนอน ต้องนั่งสวดมนต์กับน้องๆ กินข้าวไม่เป็นเวลา อั้นฉี่เพราะกลัวจะถ่ายภาพไม่ทัน กลับหอดึกต้องนั่งแท็กซี่ทำงานเสร็จเวลา 23.00 นาฬิกา 

 

Comment

Comment:

Tweet