สัมภาษณ์พิสิฐกุล วิษณุภณวราพงษ์

                   คอลัมน์นี้ เป็นคอลัมน์ที่ทุกคนคงต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านค่ะเนื่องจากเป็นคอลัมน์ที่บ้างบางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อค่ะ เพราะบุคคลที่ดิฉันสัมภาษณ์ ณ ในคอลัมน์นี้คือ อาจารย์ พิสิฐกุล วิษณุภณวราพงษ์เป็นอาจารย์ที่มีญาณเชื่อในด้านการเปิดกรรม แนะนำบุคคลที่มาเปิดกรรมกับอาจารย์ ส่วนมากจะเน้นให้ทำบุญเสียมากกว่า คนที่มาเปิดกรรมด้วยนั้นส่วนมากมีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมและเชื่อในตัวของอาจารย์ว่าสามารถเปิดกรรมและนำพาบุคคลทุก ๆ คนที่มีความทุกข์เรื่องกรรมให้หลุดพ้นกรรมได้ค่ะอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำธรรมะมาใช้ในเรื่องของการเปิดกรรมด้วยค่ะว่าเมื่อเราดูใจเราเมื่อใดก็ให้มีสติจ้องอยู่อย่างนั้น เมื่อมีสติ มันก็มีปัญญามองเห็น ว่า ไม่ว่าที่ใดก็ตามไม่ว่าเมื่อใดก็ตามและไม่ว่าจะเป็นใครพูดอะไรก็ตามมันล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้น ถ้าเรารู้จักนำมาคิด ธรรมะทั้งหลายคือธรรมชาติ ที่มันเป็นอยู่ของมัน มันล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อเราไม่รู้ข้อปฏิบัติและไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายคือ ธรรมะ เราจึงอาศัยแต่การอบรมจากครูบาอาจารย์ แต่ความจริงแล้ว เราควรพิจารณาสภาวะธรรมชาติว่ามันก็มีความเกี่ยวโยงกันด้วย เราจะเห็นว่าความเกิดของเรากับต้นไม้ก็ไม่ แปลกอะไรกันเลย ร่างกายของเราเกิดขึ้นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัย ของมัน อาศัยดิน น้ำ ลม ไฟ เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของมัน มันก็เหมือนกันกับเรา มันก็ไม่ได้แปลกอะไร เพราะเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกสิ่งทุกส่วนของมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ มันเปลี่ยนสภาวะของมันไป เรื่อยๆ เหมือนกันกับต้นไม้ ถ้าเราน้อมเข้ามาดูแล้วจะเห็นว่าต้นไม้ เป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน วิญญาณ จิต ผู้คุ้มครองภายในส่วนข้างในนั้นก็คือ วิญญาณนี้แหละ ถ้าไปรับทางตาก็เป็นจักษุวิญญาณ ถ้าไปรับทางหูก็เรียกโสตวิญญาณ ถ้าไปรับทางจมูกก็เรียกฆานะวิญญาณ ไป รับทางลิ้นก็เรียกชิวหาวิญญาณ ไปรับทางกายก็เรียกกายวิญญาณ รับทางจิตก็เรียกมโนวิญญาณ

เบื้องหลังการทำงาน คอลัมน์ จิตรู้แจ้งดวงตาเห็นธรรม 

              ตามไปถ่ายภาพค่ะที่ราชบุรี แต่ต้องไปสัมภาษณ์ที่โชคชัยสี่ค่ะ วังหินค่ะไปไม่ถูกเลยต้องได้นั่งแท็กซี่ไปสัมภาษณ์ค่ะ ระยะทางไกลมากค่ะกว่าคอลัมน์นี้จะเสร็จอาจารย์คิวตรวจกรรมเยอะค่ะ อดทนเราต้องรอแต่แค่รอนานมากค่ะ

 

Comment

Comment:

Tweet